Gedragsregels Sportvereniging R.D.M.

 

Binnen svRDM staat plezier in het voetballen voorop. Om voor iedereen een plezierige omgeving te bieden hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. Deze regels dienen door iedereen te worden nageleefd.


Deze regels gelden niet alleen voor activiteiten op ons eigen complex, maar dienen ook nageleefd te worden als wij te gast zijn bij andere verenigingen.

Omgangsnormen:
Voetbal is een teamsport. Dit betekent dat iedereen binnen een team een belangrijke rol vervult. Daarom moeten regels worden opgesteld die zorgen dat iedereen zich binnen een team opstelt in het teambelang en zich thuis voelt in een team. Ook wordt negatief gedrag (zoals pesten) binnen svRDM  niet getolereerd.

Trainingen:
Een onderdeel van de voetbalsport zijn de trainingen. Hiervoor gelden binnen svRDM de volgende regels:

 • Er wordt twee keer per week getraind (JO7 één keer per week), iedere speler dient hierbij aanwezig te zijn. Indien je niet deel kan nemen aan een training dien je dit vroegtijdig aan te geven bij je trainer. Heb je hiervoor geen geldige reden, kan de trainer je een helft wissel zetten.
 • Wees op tijd aanwezig tijdens trainingen, zodat de training op tijd kan beginnen en je medespelers niet onnodig hoeven te wachten.
 • Tijdens de trainingen worden de aanwijzingen van de trainer opgevolgd en er wordt respectvol omgegaan met de trainer

 

Wedstrijden:
Naast de trainingen is voetbal ook voornamelijk een wedstrijdsport, je traint immers voor de wedstrijden. Hiervoor gelden binnen svRDM de volgende regels:

 • Ben je verhinderd om deel te nemen aan een wedstrijd van je team, laat dit dan vroegtijdig weten aan je trainer of leider. Doe dit niet op het laatste moment, dan kan de trainer of leider ervoor zorgen dat er in ieder geval voldoende spelers zijn.
 • Wees op tijd aanwezig voor de wedstrijden. Hiermee wordt voorkomen dat je teamgenoten moeten wachten en dat je team te laat komt bij een wedstrijd.
 • Tijdens de wedstrijden ben je een vertegenwoordiger van svRDM. Gedraag je hiernaar, zowel op als buiten het veld en zowel bij thuis- als uitwedstrijden.
 • De aanwijzingen van de leiders en trainer worden ook tijdens wedstrijden opgevolgd en ook wordt er respectvol omgegaan met de leiders en trainer.
 • Na afloop van de wedstrijd wordt de tegenstander bedankt (en bij een overwinning gefeliciteerd).
 • De aanvoerder bedankt de scheidsrechter en grensrechters.

Taalgebruik:

Buiten de afspraken die gelden bij trainingen en wedstrijden, gelden er uiteraard ook algemene gedragsregels:

Pesten / belediging / grof taalgebruik:

Er wordt respectvol omgegaan met je medespelers, tegenstanders en begeleiders. Pesten, beledigingen of grof taalgebruik horen hier dus absoluut niet thuis.

Vernielingen:

Je bent zuinig op je eigen materiaal en dus ben je dat ook met die van een ander.
Materiaal kan altijd stuk gaan maar vernieling word niet geaccepteerd.

Vechten/lichamelijke integriteit:

Vechten en lichamelijke integriteit horen nergens thuis en dus ook niet bij/op het voetbalveld.
De voetbalclub vindt dit dan ook een zwaar vergrijp en mocht dit plaatsvinden dan worden gepaste maatregelen genomen. 

Maatregelen:

Indien er niet nauwkeurig omgegaan wordt met de omgangsnormen kan de trainer/leider een passende oplossing zoeken. Dit kan in overleg met het bestuur.
Mocht de overtreding een dusdanige grote vorm hebben, dan wordt in overleg met het bestuur een oplossing gezocht. 

Materiaal:

Voor het voetballen stelt svRDM diverse materialen ter beschikking.
Hier dienen de leden netjes en zorgvuldig mee om te gaan. 

Wedstrijdkleding:

Voor de wedstrijden zorgt svRDM dat ieder team een eigen tenue heeft. Dit tenue bestaat uit een wedstrijdshirt, een broekje en kousen.
Dit tenue wordt per toerbeurt door de ouders van de jeugdleden gewassen aan de hand van een, door de leider, vastgesteld schema. Na gebruik van het wedstrijdtenue dient iedere speler zijn kleren in de kledingtas te stoppen. 

Voetballen:

Bij svRDM zijn een aantal voetballen beschikbaar per elftal. Deze zijn opgeborgen in het ballenhok. De voetballen zijn eigendom van svRDM en blijven dat ook.
Na de training/wedstrijd worden alle ballen weer opgeborgen in het ballenhok. 

Voetbalmaterialen:

Om te kunnen trainen of om een wedstrijd te spelen heb je meer attributen nodig dan alleen een voetbal. Denk hierbij aan pionnen, hoekvlaggen, hesjes enzovoort. Ook deze spullen worden weer opgeborgen in het ballenhok na gebruik ervan. 

Trainingspakken:

De volgende spelregels zijn van toepassing voor de trainingspakken.

 • Trainingspakken blijven eigendom van de vereniging.
 • Trainingspakken mogen vrij gedragen worden.
 • Op de wedstrijddag dient trainingspak meegenomen te worden naar sportpark.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap dient het trainingspak te worden ingeleverd.
 • Kleding kan worden geruild tegen een grotere maat (indien voorradig)

 

Kantine:

De kantine van svRDM is geopend tijdens trainingen en wedstrijden.
Alcoholische dranken worden na 12.00 uur geschonken en alleen aan personen vanaf 18 jaar en ouder.
Glaswerk (glazen, flessen, etc.) mogen niet buiten de kantine gebruikt worden.

Accommodatie:

Doordat svRDM niet alleen bestaat uit een voetbalveld is er even een lijstje gemaakt wat nu de accommodatie precies is.
De volgende ruimtes horen bij de accommodatie svRDM:

 • Kleedkamers
 • Kantine
 • Bestuurskamer
 • Ballenhok
 • Fietsenstalling
 • Parkeergelegenheid

 

Dit waren de gedragsregels van svRDM.

Mochten er hierover nog vragen of opmerkingen zijn, dan kunt u contact opnemen het bestuur van svRDM.

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map