CONTRIBUTIE

Naast sponsorbijdragen en kantine inkomsten bestaat een belangrijk deel van de inkomsten van svRDM uit de contributie van leden. De contributie wordt o.a. besteed aan de exploitatie van het svRDM terrein, tenues, (trainings)materiaal en activiteiten voor de jeugd en de senioren.

De contributiebedragen voor het seizoen zijn: 

Senioren 185,00  (Alleen trainen, 100,00)
JO12  82,50
JO11  82.50
JO9  77,50


Contributie kan gestort worden op rekeningnummer NL23INGB0000200493 van de ING Bank t.n.v. s.v. R.D.M.


De contributie kan, via een automatische betaling, ook maandelijks betaald worden. Wil je maandelijks automatisch betalen, geef dat dan door Martin den Hartog.

Als er automatisch word geïnt en er is een rekening nummer verandert graag door geven aan het bestuur of Martin den Hartog.


Penningmeester Tim van Schaijk
 

Delen